Zawiązanie maszoperii
  _____________________________________

Galeria
Flota
Główna
Kontakt


24 marca - ROKiR Radzyń Podlaskiod lewej  Z. Wojtaś, K. Dyduch - Bielsko-Biała, R. Matysiewicz, Z. Szelech, G. Furman - Parczew,
... Buczak, M. Stecki i J. Buczak - Rybnik.

 
Dyskusja nad zapisami regulaminu i typem jachtu.  ... powaga wyrazów twarzy świadczy o randze przedsięwzięcia.